Πιστοποιητικά

Η Max Grass, αν και είναι νέα εταιρία στο χώρο του συνθετικού χλοοτάπητα ή γκαζόν, διαθέτει την τεχνογνωσία, την δυνατότητα και την ικανότητα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς και στις οικονομικές απαιτήσεις των πελατών.


Η προστασία του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές μας, η υγιεινή και η ασφάλεια του προσωπικού εργασίας, η διαχείριση των πόρων στην εταιρεία είναι μερικές από τις βασικές αρχές της δομής της Max Grass.


H εγγύηση ελέγχου ποιότητας, η σταθερότητα αυτής της ποιότητας και η διαρκής βελτίωση προσφοράς ποιότητας των υλικών και των υπηρεσιών επιβεβαιώνονται από τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τη Max Grass, τα οποία είναι:

 

  • Πιστοποίηση ποιότητας GUT με νούμερο 23466 (www.pro-dis.info)
  • Πιστοποίηση CE (EN 14041)
  • ISO 9001 : 2000 της εταιρίας παραγωγής των ακρυλικών υλικών
  • ISO 9001 της παραγωγικής εταιρίας του συνθετικού χλοοτάπητα.

 

Η Πιστοποίηση κατά ISO διασφαλίζει την ύπαρξη προοπτικής για αναβάθμιση των υλικών και των υπηρεσιών με τελικό αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη.